СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 20.09.2019 г. - 26.09.2019 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ и ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответстват

несъответстват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

  • по текущ контрол

7

118

6

 

 

  • по регистрации

9

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

107

 

 

 

    - по тютюнопушене

60

 

 

 

 

  • ЗОХ /съвместни/

44

 

 

 

 

  • закрити обществени места

7

51

 

 

 

  • детски и учебни заведения

 

28

 

 

 

  • открити обществени места

 

28

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

5

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

2

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

1

1

 

 

 

9. Взети проби

14

18

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

14

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

7

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

5

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

4

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиационна  защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

12

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

85

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

7

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

4

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

13

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

ДЗК-ЗК-МВ;ЗК-М;ЗК-Д;ЗК-К;ЗК-Б;ЗК-ВД-ЗТЕ-ЗК-В;ЗК-ВП;ЗК-МВ;ЗК

- жалби/ЗТЕ/

- заявки на физически и юридически лица/ЗТЕ/

 

 

 

 

 

2

9

-

24

 

 

-

2

-

2