ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

Уважаеми колеги, 
 
във връзка със създалата се ситуация в страната, годишните отчети на неотчелите се лечебните заведения за извънболнична помощ ще се приемат само и единствено по електронен път на електронна поща md_zi@rzipd.com
 

 

Тук ще намерите електронните форми на отчетите по видове практики. 
Уважаеми колеги, 
 
във връзка със създалата се ситуация в страната, годишните отчети на неотчелите се лечебните заведения за извънболнична помощ ще се приемат само и единствено по електронен път на електронна поща md_zi@rzipd.com
 

 

Тук ще намерите електронните форми на отчетите по видове практики. 
Уважаеми колеги, 
 
Във връзка със създалата се епидемиологична ситуация в страната, годишните отчети на неотчелите се лечебни заведения за извънболнична помощ ще се приемат само и единствено по електронен път на електронна поща md_zi@rzipd.com в срок до 20.03.2020 г.
 
Тук ще намерите електронните форми на отчетите по видове практики. 

 

 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

    ФОРМУЛЯР 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 4, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 и ПРИЛОЖЕНИЕ 6, ПРИЛОЖЕНИЕ 11

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА, ГРУПОВА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРАКТИКА ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ:

    ФОРМУЛЯР 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 9

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ:

    ФОРМУЛЯР 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ПРИЛОЖЕНИЕ 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 4, ПРИЛОЖЕНИЕ 5 и ПРИЛОЖЕНИЕ 6

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - МС.rar

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР:

    ФОРМУЛЯР 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 9

МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР - MDC.rar

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ:

   ФОРМУЛЯР 365, ПРИЛОЖЕНИЕ 1A