Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

 

Прикрепен файлРазмер
Заявка микробиологичен анализ на вода за диализа30.5 KB
Заявка микробиологичен анализ на отпечатъкови проби26 KB
Заявка микробиологичен анализ на проби за стерилност 26.5 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ.35 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.42.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания в лечебно заведение за извънболнична помощ35.5 KB
Приложение 7 към Наредба 15 за имунизациите в РБългария - сведение за извършените имунизации1.02 MB
Приложение 7а към Наредба 15 за имунизациите в РБългария164.56 KB
Приложение 8а към Наредба 15 за имунизациите в РБългария67.5 KB
Приложение 8б към Наредба 15 за имунизациите в РБългария36 KB
Заявление за регистрация и заверка на лична здравна книжка32 KB
Заявление за хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина36 KB
Заявление за становище за класифициране на отпадъци39.5 KB
Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации49.5 KB
Заявление за издаване на свидетелство за имунизационно състояние38.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации50.5 KB
Заявка за необходимите ваксини49 KB