Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗБП и ДМСГ във връзка с получаване на разрешение за осъщ. на лечебна дейност